C0DY - MODUL FINANCE

C0DY - MODUL FINANCE

Využití webové aplikace c0dy pro finanční instituce. Podporuje poradenské činnosti, poskytuje informace o stavu a vývoji aktiv, analytické ukazatele pro správu majetku. Koncovým zákazníkům c0dy poskytuje online informace o stavu majetku, umožňuje okamžitý reporting, zadávání pokynů v reálném čase. c0dy se stále vyvíjí a rozšiřuje. 

ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY

 • Nástroj na podporu investičního poradenství
 • Distribuce retailových finančních produktů
 • Informační kanál poskytující informace o stavu aktiv
 • Podpora distribuční sítě
 • Platforma pro skupinové financování

BĚŽNÍ UŽIVATELÉ

 • Investiční poradci
 • Finanční agenti
 • Koncoví zákazníci

UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI

 • Ovládací panel dle typu uživatele
 • Onboarding, paperless proces zasmluvnění klienta
 • Responzivní vzhled aplikace
 • Seznam a filtr spravovaných aktiv
 • Komplexní přehled zvoleného portfolia
 • Správa pokynů
 • Modu pro obchodní týmy
 • Nákladová transparentnost
 • Agregovaný přehled pozic, účtů, portfolií či celé skupiny

PŘEHLED VYBRANÝCH FUNKCIONALIT

 • Přehled a analýza investičního portfolia
 • Zobrazení aktuální a historické hodnoty majetku, včetně porovnání s investičním kapitálem
 • Generování reportů
 • Online zadávání pokynů
 • Podpora širokého spektra produktů
 • Kontrola limitů ex-post a ex-ante
 • Integrované informace o participacích na úvěrech; přehled evidovaných půjček, splátkový kalendář
 • Provize pro obchodní týmy
c0dy logo

 © 2023 c0dy | Ochrana osobních údajů