C0DY - MODUL PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ

C0DY - MODUL PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ

Množství informací v papírové či elektronické podobě, které projdou každou organizací, exponenciálně roste. Podpora ze strany informačních technologií zejména pro archivaci, digitalizaci, publikování a správu obsahu je tak již dnes v podstatě v každém informačním systému. S počtem aplikací a informačních systémů v organizaci brzy zjistíte, že je ekonomicky výhodnější spravovat veškerý „obsah“ na jednom místě.

Pomůžeme vám s návrhem, implementací a optimalizací komplexní správy dokumentů od jejich digitalizace, aplikování pravidel a přístupových oprávnění, řízení a distribuci v rámci obchodních procesů, transformaci, elektronickou archivaci a zabezpečení. 

ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY

 • Všechny dokumenty společnosti na jednom místě
 • Eliminace práce s papírovou dokumentací
 • Logické rozdělení dokumentů
 • Zabezpečení přístupu a řízení oprávnění
 • Možnost rychlého přístupu a vyhledávání
 • Procesní řízení – připomínkování, schvalování atd.
 • Rozhraní pro integraci dokumentů

MOŽNOSTI POUŽITÍ

 • Digitalizace a bezpapírová kancelář
 • Archivace dokumentů
 • Generování dokumentů ze šablon
 • Automatické vytěžování dat z dokumentů
 • Správa dokumentace
 • Synchronizace mezi zařízeními a DMS databází

SLUŽBY

 • Analýza a konzultace v oblasti DMS
 • Migrace dat
 • Návrh optimálního řešení DMS na míru
 • Input management – řízení vstupu dokumentů do společnosti
 • Integrace se stávajícími systémy
 • Podpora stávajících řešení a SLA
 • Procesní řízení dokumentů (paperless onboarding, AML)
 • Output management – templating a tisková řešení

Digitalizace a bezpapírová kancelář

Digitalizace a bezpapírová kancelář vám přináší úsporu nákladů na tisk, práci lidí i archivaci. Zvyšuje také informační bezpečnost při práci s dokumenty díky možnosti nastavení oprávnění pro práci s dokumenty.

Pořádek v dokumentech

 • S tím je spojená optimalizace procesů a úspora nákladů na tisk a skladování, protože nevznikají kopie kopií.
 • Řešení umožňuje bezproblémovou dlouhodobou archivaci a obnovu časových razítek u elektronicky podepsaných dokumentů.

Správa obsahu napříč firmou - ve vývoji

 • Správu nejen dokumentů, ale celkově obsahu ve vaší společnosti, a to vše přes vhodná rozhraní. V jednom systému tak můžete spravovat dokumenty, faktury, smlouvy, marketingové materiály, produktové dokumenty a mnoho jiných.

Umožňuje snadnou správu a bezpečné sdílení dokumentů

 • Všechny dokumenty na jednom místě. Umožníte tím sdílení dokumentů mezi uživateli bez duplikování obsahu, díky tomu zajistíte verzování a jednotnost dokumentu. Díky bezpečnostním politikám můžete zajistit rozdílná práva přístupu k jednotlivým dokumentům i celým agendám.

Logické rozdělení dokumentů

Přehledné členění do skupin podle druhu dokumentu

 • Obchod
 • Fakturace
 • HR
 • Marketingové materiály
 • Reporty atd.
 • Klientská dokumentace
 • Produktová dokumentace

Připravená rozhraní pro přenos dokumentů a procesní řízení - ve vývoji

 • Připravená rozhraní pro přenos dokumentů z různých systémů jako jsou klientské zóny, firemní portál atd. a zároveň nad nimi zahájit procesy jako je připomínkování či schvalování dokumentů.

Mobilní přístup k dokumentům

 • Zpřístupňující obsah úložiště kdekoliv, kdykoliv a odkudkoliv.
logo 1 1 1 1 1

 © 2022 c0dy | Ochrana osobních údajů