C0DY - MODUL ZDRAVOTNICTVÍ

C0DY - MODUL ZDRAVOTNICTVÍ

V rámci pandemie COVID-19 jsme vyvinuli informační systém pro správu testovaných osob ve firmách tzv. mobilní týmy a pro stálá odběrová místa. Toto řešení umožňuje import testovaných osob prostřednictvím XML UZIS tabulek do informačního systému. 

Osoby se nahráli k jednotlivým firmám pro zjednodušení práce mobilních laboratoří. Osoby se velmi jednoduše vybrali k testování pro daný den (událost) a zdravotník tak mohl pouze vybírat ze seznamu osob a zadávat výsledek.

Výsledky po dokončeném testování bylo provedeno automatické odeslání výsledků do laboratoře ke kontrole a jednotlivým firmám v souladu s GDPR.

U stálých odběrových míst byl vyvinut pořadník pro jednotlivé testované osoby pro více front v odběrových místech a celý proces onboarding pacienta. Onboarding pacienta byl proveden prostřednictvím webového registračního formuláře a následným výběrem vyšetření a zaplacením na samotném odběrovém místě. Na místě se také tisknou jednotlivé dokumenty ze šablon, potřebné pro dané  vyšetření a příjmové doklady.

ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY

 • Krátká doba implementace, atraktivní cena
 • Import osob z XML k jednotlivým firmám
 • Kontrola duplicit
 • Vypsání události k testování
 • Výběr osob k testování
 • Přiřazení zdravotníka k události testování
 • Časomíra pro testování
 • Online registrace pacientů k odběrovému místu
 • Výběr z konkrétních vyšetření
 • Platba a tisk dokladů
 • Evidence plateb
 • Tisk předvyplněných souborů ze šablon
 • Automatická rozesílka výstupů na dané emaily
 • Pořadník pro jednotlivé fronty odběrových míst
 • Historie testovaných osob
logo 1 1 1 1 1

 © 2023 c0dy | Ochrana osobních údajů