PŘEDSTAVENÍ

PŘEDSTAVENÍ

O NÁS

Jsme partou nadšenců, kterou práce na webové aplikaci c0dy baví. Milujeme výzvy a nezalekneme se ani práce na zelené louce. Před 3 lety započal vývoj teto webové aplikace jako vedlejší produkt našeho jiného projektu. Vytvářeli jsme tuto webovou aplikaci primárně pro sebe a pro své využití.

Před 3 lety jsme se rozhodli, že srdcem aplikace je uživatel. Toto rozhodnutí se až po čase ukázalo velmi zásadní, protože díky tomu umíme nabídnout řešení pro velké množství firem.

Naši práci jsme zprofesionalizovaly, nastavily interní procesy, role a kompetence. Po 2 letech vývoje aplikace jsme se rozhodli, že se on něj podělíme a že jej nabídneme dalším firmám pro zjednodušení a zrychlení jejich práce.

Když se ohlédneme zpět, víme, že to byl správný krok. Máme za sebou několik úspěšných projektů a práce nás baví ještě víc než před 3 lety. Rosteme společně s našimi zákazníky a nebojíme se dalších výzev.

Jsme zvyklí pracovat i v extremních podmínkách a díky partnerství se softwarovými firmami umíme rozšířit naše řady programátorů a know-how pro nadstandardní řešení.

Těšíme se na vás a další výzvy, které nám přinesete.

PŘEDSTAVENÍ WEBOVÉ APLIKACE

Většina firem denně neustále řeší, jak mít relevantní informace vždy po ruce. Nejčastější komplikací je, jakým způsobem dané informace z vnitropodnikových systémů získat, jak je správně interpretovat a předložit v adekvátním čase.

Řešení c0dy představuje sadu moderních nástrojů, technologií, procesů a především know-how, jejichž kombinací je dosažena podpora a optimalizace podnikového řízení.

Podstatou řešení je identifikace klíčových výkonnostních ukazatelů podniku. Tyto ukazatele jsou vyhodnocovány v intuitivním uživatelském prostředí. Vstupem pro naplnění těchto ukazatelů jsou zpravidla data provozních informačních systémů podniku a data z externích systémů. Data jsou zpracována automatizovaně.

V prostředí reportingového a analytického nástroje jsou následně aplikovány vybrané business procesy, jako např. sledování profitability,cross/up-selling, segmentace apod.

Předností řešení c0dy jeho rychlá implementace, atraktivní cena, modulární architektura (umožňuje výběr modulů dle potřeb zákazníka), technologická nezávislost a plná automatizace. Řešení je určeno pro všechny typy podniků bez ohledu na jejich segment či velikost.

VÝHODY APLIKACE C0DY

 • Krátká doba implementace, atraktivní cena
 • Technologická nezávislost
 • Snadné a intuitivní ovládání s minimálními nároky na školení koncových uživatelů
 • Automatizace datového zpracování
 • Rozsáhlé možnosti prezentace informací (desítky druhů grafických zobrazení) a distribuce dat
 • Online dostupnost informací v prostředí reportingového nástroje
 • 100% webové rozhraní, bez instalace na uživatelském PC
 • Možnost využívání nadstandardních funkcionalit, jako je notifikační systém, integrace s mobilním zařízením
 • Snadná integrace nových systémů
 • Minimalizace budoucích investic do řešení
 • Úspora času, nákladů i lidských zdrojů při přípravě reportingových výstupů
 • Snadná tvorba reportingových výstupů (reportů, analýz a dashboardů) bez znalosti programování
 • Maximální redukce manuálního zpracování dat = zajištění plné automatizace a předcházení chybám
 • Online přístup k reportingovým výstupům / datům
 • Datová integrace různorodých datových zdrojů / systémů
 • Rozšíření datové báze o nové pohledy / dimenze
 • Sdílení reportingových výstupů a zabezpečení přístupu k datům
 • Aplikace pokročilých analytických funkcí (statistická analýza) a procesů (profitabilita, forecasting, cross/up-selling, segmentace apod.)

PŘÍNOSY APLIKACE C0DY

 • Stavebnicový model umožňující implementovat pouze vybrané komponenty (moduly), které firmy potřebují pro pokrytí své činnosti
 • Rychlost implementace – krabicové řešení nám umožňuje implementovat webovou aplikaci do 3 měsíců
 • Flexibilita a široké možnosti parametrizace
 • Automatizace jednotlivých back-office a front-office procesů
 • Snadno ovladatelný a uživatelsky přívětivý systém
 • Robustnost a stabilitu, a tím vysokou dostupnost
 • Jednoduché přehledy pro manažerské řízení podniku na provozní i strategické úrovni
 • Širokou škálovatelnost a přizpůsobitelnost díky vysoké modularizaci
 • „Vše na jednom místě“ – C0DY je univerzální řešení pro informační systém podniku
c0dy logo

 © 2023 c0dy | Ochrana osobních údajů