ZPRÁVY

ZPRÁVY

Modul Zprávy umožňuje posílání zpráv v rámci webového rozhraní c0dy. Zprávy dělíme na interní a externí. Interní zprávami můžete svým uživatelům sdílet akce, odměny obchodní podmínky a jsou přístupné pouze přihlášeným dle kategorií. Externími zprávami umíme obsáhnout rozesílku SMS zpráv vašim uživatelům.

Modul Zprávy obsahuje následující funkcionality

  • Napsat interní zprávu
  • Kategorizace interních zpráv
  • Automatizace interních zpráv
  • Napsat externí zprávu (SMS)
  • Automatizace externích zpráv
  • Seznamy rozesílek
logo 1 1 1

 © 2023 c0dy | Ochrana osobních údajů