C0DY BI

c0dy BI
Co je to BI?

Business intelligence

Nástroje business intelligence (BI) jsou typem aplikačního softwaru, který shromažďuje a zpracovává velké objemy nestrukturovaných dat z interních i externích systémů.

Nástroje BI poskytují způsob hromadění dat pro vyhledávání informací primárně prostřednictvím dotazů. Tyto nástroje také pomáhají oddělovat data pro účely analýzy, takže můžete vytvářet sestavy, řídicí panely a vizualizace dat. Tyto výsledky poskytují zaměstnancům i manažerům možnosti, jak urychlit a vylepšit rozhodování, zvýšit provozní efektivitu, identifikovat nové potenciální zdroje příjmů, určit trendy na trhu, vytvářet sestavy klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a identifikovat nové obchodní příležitosti.

Pomocí množiny technologických procesů vám Business Intelligence poskytne strukturu přehledných dat, díky kterým budete dělat ta správná rozhodnutí!

Business Inteligence se používá pro jednodušší dotazování a generování sestav obchodních dat.

Nástroje BI mohou kombinovat širokou škálu aplikací pro analýzu dat (generování sestav organizace, technologie OLAP (Online Analytical Processing).

BI může také zahrnovat software pro vizualizaci dat, prostřednictvím kterého navrhujeme grafy řídící panely, výkonnostní a obchodní metriky, klíčové ukazatele výkonu (KPI).

c0dy o business intelligence (BI)

Ze zkušenosti víme, že BI řešení není ani tak o nástrojích, jako o znalosti byznysu. Pomůžeme vám vybudovat nové řešení BI, nebo rozšířit vaše stávající řešení nezávisle na použité platformě. Pracujeme tak, aby Vaše BI dávalo smysl a poskytovalo požadovanou přidanou hodnotu!

c0dy a BI

Datový sklad

Z nepřeberného množství dat vytěžíme ty podstatné pro potřeby vašeho rozhodování. Data vhodně transformujeme a konsolidujeme tak, abyste byli schopni na svá data nahlížet z různých pohledů. Data jsou centralizované a trvale uchovány v datovém skladu. Odpadne zatížení primárních systémů. Vaše data konečně dostanou smysl a poskytnou vám relevantní informace.

Migrace dat

S přesunem dat na nový informační/manažerský systém může dojít k celé řadě komplikací. Využijte naše řešení pro bezproblémový přechod na nový systém. Zároveň tento krok může nastartovat proces zlepšení datové kvality vaší společnosti.

Datová integrace

Naše pozornost je věnována vytěžování dat ze zdrojů, které mají pro koncového zákazníka nejvyšší přidanou hodnotu. Umíme provést integraci dat z různých systémů. Nejedná se pouze o interní systémy podniku, ale v mnoha případech vytěžujeme data veřejných registrů. Naše integrační nástroje jsou uživatelsky přívětivé, obsahují grafické uživatelské rozhraní a koncovému správci přináší rychlou zpětnou vazbu.

Infrastruktura

Potřebujete zredukovat náklady spojené s nákupem a provozem HW infrastruktury?

Pro vaše řešení navrhneme potřebnou službu včetně jejího řešení.
Nabízíme Vám možnost provozovat BI řešení formou služby ve veřejném i privátním cloudu. Samozřejmostí je rozšiřitelnost s ohledem na růst firmy, klientelu, apod.

Bezpečnost

Doručení správných dat správným lidem je klíčovou otázkou v oblasti BI. Máme zkušenosti ze sektorů finančních institucí, kde je otázka bezpečnosti naprosto zásadní.

Reporting

Automatizujeme reportingový proces, což Vám ušetří značné personální i finanční zdroje. Koncoví uživatelé mohou dostávat pravidelné informace v požadovaném formátu.

Konzultace, poradenství

S našimi klienty se otevřeně bavíme o jejich potřebách a možnostech řešení konkrétních požadavků. Vycházíme z našich zkušeností na již realizovaných projektech.

logo 1 2

 © 2023 c0dy | Ochrana osobních údajů