NÁHLEDY ŘEŠENÍ

NÁHLEDY ŘEŠENÍ

Příklad využití systému

Společnost s licencí ČNB poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a její obchodní model zaměřený na alokaci kapitálu pro poskytování podnikatelských úvěrů. Své klienty získává prostřednictvím distribuční sítě obchodních zástupců. Klienti si pak v tržišti produktů mohou vybrat z aktuálních nabídek participací úvěrů podnikatelů.

V tomto případě jsou využity moduly:

  • Online registrace s automatickým vytvořením smlouvy a podpisem SMS kódem
  • Uživatelé – CRM pro správu uživatelů, archivace dokumentů, AML check, PEP
  • Peněženka – samostatný podúčet uživatele, který slouží ke vkladům a výběrům finančních prostředků uživatelů
  • Partneři a produkty – správa obchodních partnerů a všech transakcí spojených s produkty, poskytující své produkty prostřednictvím tržiště všem uživatelům
  • Tržiště – online nabídka a sjednání produktů
  • Smlouvy – přehled uzavřených smluv, popř. participací
  • Můj tým – správa distribuční sítě, výplaty odměn
  • Transakce – přehled všech transakcí uživatelů a správa všech peněženek, podklady pro reporting pro ČNB

 

V rámci tohoto řešení je obsluhováno celkem cca 1100 uživatelů z toho cca 900 klientů a cca 300 obchodních zástupců. V rámci platebních služeb bylo automaticky zpracováno cca 20 000 transakcí. Obsluhu celého systému řeší 1 max 2 lidé z vedení společnosti.

c0dy - Modul finance

c0dy - Modul MLM

c0dy - Modul
Zdravotnictví

c0dy - Modul pro správu dokumentů

c0dy logo

 © 2023 c0dy | Ochrana osobních údajů