PRONÁJEM LICENCÍ

PRONÁJEM LICENCÍ

Pronájem licencí c0dy

Pružný a výhodný zejména v krátkodobém horizontu je pronájem licencí. Zaručuje vám stejná práva jako koupě licencí. Namísto jednorázových výdajů za nákup licence platíte řádově nižší částku každý měsíc. Počet licencí přitom můžete průběžně měnit prakticky ze dne na den. Ceny se vždy liší podle použitých modulů a dle jednotlivých případů.

První fáze

  1. Úvodní schůzka – nic neplatíte

   Popovídáte si s obchodníkem o tom, jaké problémy by vám měl systém vyřešit.

  2. Vstupní workshop – nic neplatíte

   Náš odborník formou rozhovoru zjistí od managementu a klíčových uživatelů cíle a specifika budoucí implementace.

  3. Prezentace systému – nic neplatíte

   Předvedeme vám demo.c0dy.cz naživo a s ohledem na specifika a požadavky vaší firmy. Získáte předběžnou cenovou nabídku.

Tato fáze vám nabízí možnost získat maximum informací, které potřebujete pro své rozhodnutí. Poznáte nás a způsob naší práce. S naší pomocí si upřesníte své cíle a požadavky. Nic neplatíte a k ničemu se nezavazujete.

Druhá fáze

Předimplementační studie
platí se pouze studie
Spolu s vámi zmapujeme vaše procesy a společně navrhneme, jak tyto procesy podpořit informačním systémem. Poté vypracujeme detailní projekt implementace, harmonogram prací a položkový rozpočet.

Cena studie se odvíjí od množství procesů a od míry požadovaného řízení pomocí IS. Pro sestavení studie vám vytvoříme cenovou nabídku.
Vypracování studie vás nezavazuje k nákupu systému.

Třetí fáze

Implementace systému
cena dle projektu implementace
Nasazení systému ve vaší firmě odbornými pracovníky včetně programových úprav, školení, testování a podpory v průběhu pilotního nasazení.

Stáváte se naším zákazníkem. Pracujeme na základě smlouvy, jejíž přílohou je předimplementační studie a projekt.

Čtvrtá fáze

  1. *Licence na užívání jednotlivých modulů
   – **měsíční poplatek za pronájem

   Systém licencí zaručuje, že platíte pouze za to, co skutečně využíváte. Umožňuje vám rozšiřovat systém postupně tak, jak vaše firma roste. Cena se odvíjí od počtu uživatelů a využívaných funkcí.

  2. Maintenance
   – roční udržovací poplatek

   V ceně je poskytnutí práva na využití nejnovějších aktualizací systému a základní využití služby HOT-LINE.
   V rámci maintenance systém udržujeme v souladu s platnou legislativou, kompatibilní s aktuálními operačními systémy.

  3. Servis
   – platí se buď za konkrétní odvedené služby nebo pravidelný poplatek (servisní smlouva)

   Využití servisu se odvíjí od toho, do jaké míry si můžete systém udržovat sami. Můžete nás potřebovat pro rozšíření či vylepšení funkcí nebo odstranění případných potíží.

 1.  

Umožňuje nám udržovat a vylepšovat aplikaci c0dy. Servisní smlouva je vhodná pro ty firmy, které naše služby využívají pravidelně. 

Doplňkové služby

Maintenance

 • Poskytnutí práva na využití nejnovějších aktualizací systému a základní využití služby HOT-LINE
 • V rámci maintenance systém udržujeme v souladu s platnou legislativou a kompatibilní s aktuálními operačními systémy
 • Cena je vždy individuální

Servis

 • Využití servisu se odvíjí od toho, do jaké míry si můžete systém udržovat sami
 • Můžete nás potřebovat pro rozšíření či vylepšení funkcí nebo odstranění případných potíží
 • Platí se buď za konkrétní odvedené služby nebo pravidelný poplatek (servisní smlouva)
logo 1 1 1 1 1

 © 2023 c0dy | Ochrana osobních údajů